Trädbränsle- och torvpriser för andra kvartalet 2017

Prisutveckling åt olika håll i Trädbränsle- och torvpriser för andra kvartalet 2017.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser för det andra kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.


Här hittar du statistiken


Trädbränsle- och torvpriser
Prisstatistik för en längre period


Ordlista


Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus
Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin
Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog
Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter