Trädbränsle- och torvpriser för fjärde kvartalet 2016

Högre priser på skogsflis och returträ under det fjärde kvartalet 2016 visar de preliminära uppgifterna enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det fjärde kvartalet 2016. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken

Trädbränsle- och torvpriser

Prisstatistik för en längre period

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus

Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog

Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter