Trädbränsle- och torvpriser för första kvartalet 2017

Högre priser på skogsflis för värmeverk och returträ under första kvartalet 2017 visar de preliminära uppgifterna enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Nu finns statistik om trädbränsle- och torvpriser under det första kvartalet 2017. Det finns även statistik som visar hur priserna har sett ut under en längre period.

Här hittar du statistiken

Ordlista

Returträ – emballagematerial i industrin eller rivningsmaterial från gamla hus

Biprodukter – främst sågspån och liknande från sågverksindustrin

Skogsflis – grenar, toppar (GROT) och annat röjningsvirke från barr- och lövskog

Förädlade trädbränslen – träpellets och träbriketter