Tuffare krav ska ge bättre och resurseffektivare dammsugare

Från 1 september skärps ekodesignkraven för dammsugare. Dammsugare som inte uppfyller de nya kraven får inte längre sättas på den svenska marknaden. Samtidigt introduceras tre nya energimärkningsklasser A+, A++ och A+++, och de lägre klasserna E, F och G försvinner.

Ekodesignkraven på dammsugare gäller från 1 september 2014 och har tidigare rört årlig energianvändning, effekt och dammupptagning. Från och med 1 september 2017 skärps dessa krav ytterligare, och det tillkommer samtidigt nya krav på partikelutsläpp, buller samt livslängd på motor och dammsugarslang.

Som exempel får dammsugarens maxeffekt nu inte överstiga 900 W, vilket är hela 2,5 gånger mindre effekt än vad många dammsugare hade innan ekodesignkraven infördes. Dessutom får bullernivån nu inte överstiga 80 dB(A).

– Tidigare var hög effekt ett försäljningsargument utan att man tog hänsyn till hur bra dammsugaren sög upp damm. De nya ekodesignkraven driver utvecklingen mot både dammupptagning och låg energianvändning. Dessutom finns nu det krav på att dammsugare håller längre, säger Pernilla Lantz på Energimyndighetens Testlab.

Kravet på teknisk livslängd är relativt nytt och har tidigare bara funnits för lampor.

– Att det nu ställs krav, inte bara på produktens energianvändning, utan även livslängd, är ett viktigt steg för att nå en ökad resurseffektivitet, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Vad innebär det nya kraven för mig?

Dammsugare som inte uppfyller de nya ekodesignkraven får inte sättas på marknaden, vare sig via import eller produktion. Återförsäljare får sälja slut på sina befintliga lager. Konsumenter är fria att fortsätta använda de dammsugare som de redan har i hemmen.
Läs mer om ekodesign- och energimärkningskrav för dammsugare.

Introduktion av tre nya energimärkningsklasser

Från 1 september 2017 introduceras även tre nya klasser för energimärkning. Dammsugare har med åren blivit allt mer energieffektiva, och därför införs tre nya högre klasser A+, A++ och A+++ för de allra energieffektivaste dammsugarna. Samtidigt försvinner klass E, F och G från märkningen då dessa förbjuds enligt ekodesignförordningen.
Läs mer om energimärkning av dammsugare.