Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Årets uppföljning av de energipolitiska målen är klar. Rapporten Energiindikatorer 2017 visar bland annat att den förnybara energin fortsätter att öka i Sverige och uppgick till 54 procent år 2015, beräknat enligt förnybarhetsdirektivets metod.

– Framför allt är det användningen av biobränsle inom transportsektorn och vindkraftens utbyggnad som bidragit till att öka andelen förnybart de senaste åren, säger Alexander Meijer, analytiker på Energimyndigheten.

Under de senaste tio åren har andelen förnybart ökat med 14 procentenheter. Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012 och årets Energiindikatorer visar att den förnybara andelen fortsätter att öka.

Figur som visar andelen förnybar energi åren 2005-2015.

Utveckligen av andel förnybar energi åren 2005-2015 enligt förnybartdirektivets beräkningsmetod.

Fortsatt nettoexport av el

Elproduktionskapaciteten ökade år 2016 i jämförelse med föregående år och Sverige fortsatte att nettoexportera el. Vindkraften är det kraftslag som bidragit mest till ökningen.

27 procent kvinnor i energibolagens styrelser

Energiindikatorer följer också upp några av jämställdhetsindikatorerna som finns inom energiområdet. Den genomsnittliga andelen kvinnor i bolagsstyrelserna var 27 procent 2016. Både andelen bolag med noll kvinnor i styrelsen och andelen bolag med minst 40 procent kvinnor i styrelsen ökade mellan 2014 och 2016. Andelen kvinnor på vd-position minskade med 4 procentenheter under samma period.

Energiindikatorer följer upp de energipolitiska målen

Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de energipolitiska målen för Sverige med olika indikatorer som tillsammans ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. Indikatorer finns bland annat för förnybar energi, energiintensitet och pris- och kostnadsutvecklingen på olika energimarknader.