Välkommen till energifyllda samtal i Almedalen!

I år är Energimyndigheten på plats i Almedalen för att diskutera förnybara elsystem och nya möjligheter för belysning. Den 4 juli bjuder vi in till ett frukostsamtal om framtidens belysning i Botaniska trädgården. Hela onsdagseftermiddag den 5 juli diskuterar vi fyra myndigheter inom energiområdet vad energiöverenskommelsen innebär för näringsliv, myndigheter och kunder i St: Lars ruin.

Belysningsutmaningen – Nya möjligheter för belysning

Frukostsamtal om framtidens belysning i Örtagården i Botaniska trädgården den 4 juli, kl. 8:30 (frukost från kl. 8:00)

Tillsammans med samordnings- och energiministern samt aktörer som antagit Belysningsutmaningen samtalar vi om möjligheter och utmaningar med framtidens belysningslösningar. Låt dig inspireras av de som antagit utmaningen och/eller anta utmaningen för din egen organisation.

Mer om frukostsamtalet: Belysningsutmaningen - nya möjligheter för belysning

Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter

Onsdag 5 juli klockan 12.30-17.00 i S:t Lars ruin (lunchwrap från 12:15)

Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket bjuder in till en diskussion hur vi gemensamt skapar det hållbara energisystemet.

Program för hela eftermiddagen: Energiöverenskommelsen – utmaningar och möjligheter

Ett 100% förnybart elsystem 2040 – vad innebär det för samhället?

Onsdag 5 juli kl. 14:00-14:50 (Energimyndighetens pass)

År 2040 ska vi klara hela elförsörjningen med förnybar energi. I energisammanhang är det en kort tid – ungefär en generation vindkraftverk. Att leva och verka i ett samhälle baserat på förnybar el – vad innebär det? Skapar det här nya affärsmöjligheter och hur blir förutsättningarna för individen?

Mer om Energimyndighetens samtal: Ett 100% förnybart elsystem 2040 – vad innebär det för samhället