Energiutblick 2017: Vi behöver alla pusselbitar

Transportsektorn ska bli fossilfri. Tillsammans med fem andra myndigheter har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell strategi som ska bidra till att målet kan nås. Förslaget presenteras på Energiutblick 14 mars.

- Vi kommer informera och ta emot synpunkter på vårt gemensamma förslag. En strategi måste ju förankras för att sedan kunna bli verklighet. Vi hoppas att alla kommer med sin pusselbit så att omställningen kan ske så smidigt som möjligt. Även om allas tankar och idéer inte ryms inom en strategi, så kommer vi ta vara på dem inför vårt fortsatta arbete, säger projektledarna Kristina Holmgren och Rebecka Marklund.

Tillsammans med kollegor på Energimyndigheten och de övriga fem myndigheterna Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen, kommer Kristina och Rebecka att leda hearingen.

- Vi har under året också haft olika dialoger med flera aktörer med engagemang i transportsektorn. Vi vet att det finns många intressen som man behöver förhålla sig till.

En dryg månad efter Energiutblick ska förslaget till den nationella strategin överlämnas till regeringen. Regeringsuppdraget heter "Samordning av omställning av transportsektorn till fossilfrihet". Energimyndigheten har samordningsansvaret för de sex statliga myndigheter som står bakom arbetet.

- Vi har försökt att lägga ett pussel. Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är ett väldigt komplext uppdrag med flera olika aktörer involverade. Vägarna framåt och förslag till lösningar kan också skilja sig åt beroende på vem man företräder, säger Rebecka och Kristina tillägger:

- Det finns flera viktiga förslag i tidigare utredningar men vårt fokus har varit att gå från ord till handling. I arbetet har vi exempelvis haft dialog med bransch- och intresseorganisationer, kommunala och regionala företrädare och akademin. Vi märker att det finns ett stort engagemang för frågorna och en vilja att bidra. Den som kommer till hearingen har nu möjlighet att påverka och föra fram sina synpunkter på förslaget. Alla ska känna att de kan bidra med sin pusselbit.

Sista anmälningsdag 21 februari!