Energiutblick 2017: Vi behöver modiga människor

100 procent förnybart 2040. Det är målet. Workshopen om förnybar energi på Energiutblick 14 mars lyfter frågan om vilken väg Sverige ska välja för att nå dit. Lars Andersson på Energimyndigheten ägnar en stor del av sin arbetstid åt att försöka hitta svar.

- Vi måste våga inse att ett system med förnybar energi påverkar oss alla. Vår vardag kommer att förändras. Bilarna kommer att låta mindre men vindkraftens ljud kommer närmare. Nya affärsmodeller kommer att bli lönsamma och vissa gamla är inte längre funktionella.

- Idag vill nästan alla ha ett energisystem i samklang med naturen, men blir oroliga när man börjar inse att det innebär en annorlunda vardag. Jag tror att det krävs mod och kreativitet för att våga möta den, säger Lars Andersson.

Öppen diskussion
Han och hans kollegor håller på att ta fram en strategi för omställningen till förnybar energi, men den är i ett mycket tidigt skede. Tekniken för omställningen finns, liksom tillräckligt mycket pengar för att driva arbetet, men teknik och styrmedel måste fungera tillsammans i samhället. På workshopen bjuder myndigheten in till en öppen diskussion.

- Vi är vana vid att inte behöva se energiproduktionen, Den sker på områden där de flesta av oss inte vistas dagligen, i älvarna och i kärnkraftverken. Förnybar energi både syns och låter. Vi kanske måste få fram mer biobränsle från skog och åker, köra vattenkraften hårdare och använda all vindkraft vi kan men även solen kommer behöva bidra i större utsträckning än idag. Allt detta kommer påverka oss och det behöver vi börja prata om, säger Lars Andersson.

De som deltar i workshopen om förnybar energi får möjlighet att bidra till strategin, få nya idéer och förhoppningsvis bilda en grupp av modiga människor som vill delta i arbetet för ett nytt energisystem.