Viktigt meddelande till dig som är kontohavare i Cesar

CMO.grexel för Sverige stängs ner vid årsskiftet. Se vad du behöver göra före årsskiftet för att inte gå miste om ursprungsgarantier.

Ursprungsgarantier märkta som EECS-eligible (tidigare märkta som EECS-godkända ursprungsgarantier i Cesar) har utfärdats i Cesar till och med maj månads produktion. EECS-eligible kan endast överföras mellan kontohavare i Cesar och till Grexel systems register CMO.grexel. I samband med överföring till CMO.grexel konverteras EECS-eligible till EECS-ursprungsgarantier och EECS-ursprungsgarantierna kan därefter, överföras till andra länder.

Det är endast kontohavare i Cesar som även har ett eget konto i CMO.grexel som kan överföra EECS-eligible från Cesar till CMO.grexel. Alla konton för domänen Sverige i CMO.grexel kommer dock att avslutas vid årsskiftet.

Observera att efter den 1 januari 2018 kan EECS-eligible endast överföras inom Cesar som vanliga ursprungsgarantier eftersom CMO.grexel för domänen Sverige stängs ner. Export av EECS-eligible till CMO.grexel är alltså inte längre möjlig efter årsskiftet. Det innebär också att kontohavarna i CMO.grexel måste tömma sina konton genom överföring eller annullering innan dess. Ingen avgift tas ut vid export av EECS-ursprungsgarantier från CMO.grexel (domän Sverige) till Cesar.