Ytterligare 30 miljoner för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser

Energimyndigheten kommer inom kort att utlysa ytterligare cirka 30 miljoner kronor för att främja innovation som minskar processindustrins utsläpp av växthusgaser.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2017, klockan 16.00

Utlysningens syfte är att främja innovation för att minska processindustrins utsläpp både i Sverige och internationellt och därigenom även skapa en grund för teknikexport. Utlysningen riktar sig till alla aktörer inom området. Projekt som kan ta del av stödet kan handla om att:

  • minska växthusgasutsläpp eller
  • införa eller öka användningen av förnybara energibärare inom processindustrin alternativt
  • bidra till spridning av nya system och tekniker för minskade växthusgasutsläpp eller förnybara energibärare.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning är genomförbarhetsstudier, forsknings- och innovationsprojekt, mindre pilot- och demonstrationsprojekt eller innovationskluster.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2018-01-01 och som längst pågå till 2019-11-30.

Utlysningen är en del av satsningen inom Energimyndighetens regeringsuppdrag om att genomföra innovationsfrämjande insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram Uppkopplad industri och material.