11 forskningsprojekt ska bidra till att nå ett fossilfritt flyg

Ett innovationskluster för fossilfria flygtransporter och kraftvärmeintegrerad flygbränsleproduktion – det är några av de projekt som ska bidra till att nå ett fossilfritt flyg. Elva projekt får nu dela på cirka 34 miljoner kronor.

Projekten får finansiering av Energimyndigheten genom regeringsuppdraget att främja hållbara biobränslen för flyg – där företag, universitet och högskolor, institut och andra aktörer kan söka stöd för att utveckla nya lösningar.

– Omställningen till fossilfria drivmedel för flyg är en stor utmaning där forskning och innovation är en av flera pusselbitar för att komma framåt, säger Jonas Lindmark, handläggare på Energimyndigheten. Vi hoppas att de projekt vi nu har beviljat stöd få fram intressanta resultat som kan ligga till grund för produktion av biodrivmedel till flyg i Sverige. 

Ytterligare en ny utlysning inom uppdraget planeras att öppna inom kort där projekt preliminärt kan starta sommaren 2019. Utöver detta regeringsuppdrag satsar Energimyndigheten drygt 120 miljoner kronor per år på biodrivmedelsforskning och innovation där det finns möjlighet att söka stöd i årliga utlysningar.

Uppgrag att främja hållbara biobränslen för flyg

Regeringen beslutade den 26 januari 2017 om en svensk flygstrategi (dnr N2017/00590/MRT). I strategin är en av prioriteringarna att flygets miljö- och klimatpåverkan ska minska. Biobränslen kan tillsammans med andra lösningar bidra till att minska utsläppen.

Energimyndigheten fick våren 2018 i uppdrag av regeringen att främja hållbara biobränslen för flyg. I uppdraget ingår att verka för att inrikesflyget ställer om till fossilfria drivmedel och för att även internationell bunkring, vid svenska flygplatser så långt det är möjligt, sker med förnybara drivmedel. För detta ändamål ska Energimyndigheten utlysa medel för att stödja forskning och utveckling av hållbara biobränslen för flyg. Energimyndigheten ska även inrätta ett innovationskluster som samlar hela värdekedjan och som tar fram en gemensam behovsanalys för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget.

 

Läs mer om de beviljade projekten: