200 miljoner till installation av solceller

Energimyndigheten har beslutat att fördela 200 miljoner kronor till det statliga stödet för installation av solceller. Medlen fördelas till länsstyrelserna i landet.

Under perioden 2009 till och med 2017 har Energimyndigheten fördelat 1,4 miljarder kronor till länsstyrelserna. Nu fördelas ytterligare 200 miljoner kronor. Fördelningen baseras på inkomna men ej beviljade ansökningar per län. 2018 planerar Energimyndigheten att fördela ytterligare 200 miljoner kronor per tillfäll i april, juni och samt tre fördelningar om cirka 100 miljoner kronor per tillfälle under hösten.

– Det är ett fortsatt högt tryck på ansökningar och många får vänta länge på att få ett beviljat stöd. Nu har ytterligare medel skjutits till för 2018 som ska minska på trycket och ge länsstyrelserna förutsättningar att kunna besluta om stöd så tidigt som möjligt och göra ansökningstiden i landet kortare, säger Andreas Gustafsson, handläggare på Energimyndigheten.

Sverige behöver mer energi från solen. Regeringen har därför avsatt en summa pengar för stöd till privatpersoner, företag och offentliga organisationer som vill installera solceller. Det är Energimyndigheten som har ansvar för stödet och hur det fördelas till länsstyrelserna.

Fördelningen har gjorts så att alla län får ett grundbelopp på 1,2 miljoner kronor för att kunna bevilja minst en ansökan, därefter har de fördelade medlen viktats utifrån inkomna ansökningarna och hur mycket medel som varje länsstyrelse hade kvar av tidigare fördelning.

Tabell över fördelning av medel per län

Län

Ram

Blekinge län

        6 140 780 kr

Dalarnas län

        3 825 958 kr

Gotlands län

        2 259 171 kr

Gävleborgs län

        2 757 335 kr

Hallands län

      10 620 737 kr

Jämtlands län

        3 605 054 kr

Jönköpings län

      11 444 383 kr