2,6 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare cirka 2,6 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Totalt har energimyndigheten fördelat 30,7 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar.

Län

Ram

Blekinge län

           100 000 kr

Dalarnas län

              50 000 kr

Gotlands län

              50 000 kr

Gävleborgs län

                        -  

Hallands län

           132 790 kr

Jämtlands län

                        -  

Jönköpings län

                        -  

Kalmar län

              78 953 kr

Kronobergs län

              50 000 kr

Norrbottens län

              50 000 kr