5,3 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 5,3 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar.

Län

Ram

Blekinge län

                49 800 kr

 Dalarnas län

             146 200 kr

 Gotlands län

                50 000 kr

 Gävleborgs län

             208 300 kr

 Hallands län

             169 200 kr

 Jämtlands län

             170 428 kr

 Jönköpings län

                32 981 kr

 Kalmar län

             150 000 kr

 Kronobergs län

             100 000 kr

 Norrbottens län

                50 000 kr

 Skåne län

         1 405 123 kr

 Stockholms län

             930 670 kr

 Södermanlands län

             200 000 kr

 Uppsala län

             106 482 kr

 Värmlands län

                83 000 kr

 Västerbottens län

                          -   kr

 Västernorrlands län

                50 000 kr

 Västmanlands län

                50 000 kr

 Västra Götalands län

             918 000 kr

 Örebro län

             199 200 kr

 Östergötlands län

             233 487 kr

 Totalsumma

       5 302 871 kr

Om energilagringsstödet

Sedan november 2016 kan privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el ansöka om stöd för installationskostnaden. Energimyndigheten har sedan 2016 fördelat totalt 33,4 miljoner kronor till länsstyrelserna för stödet. Länsstyrelserna fattar besluten om att ge stöd. Bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019.

För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Bidraget ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

Företag, föreningar och offentliga organisationer kan söka stöd för att installera energilager genom solcellsstödet.