5,3 miljoner för energilagring i hemmet

De som vill lagra sin egenproducerade el hemma kan ansöka om energilagringsstödet. Energimyndigheten har fördelat ytterligare 5,3 miljoner kronor till länsstyrelserna för det statliga stödet för lagring av egenproducerad elenergi.

Denna fördelningen är baserad på varje läns stödbehov för redan inkomna ansökningar till energilagerstödet, med ett påslag för att varje län att kunna ge stöd till 10 nya ansökningar utöver redan inkomna ansökningar.

Län

Ram

Blekinge län

                49 800 kr

 Dalarnas län

             146 200 kr

 Gotlands län

                50 000 kr

 Gävleborgs län

             208 300 kr

 Hallands län

             169 200 kr

 Jämtlands län

             170 428 kr

 Jönköpings län

                32 981 kr

 Kalmar län

             150 000 kr

 Kronobergs län

             100 000 kr

 Norrbottens län

                50 000 kr

 Skåne län

         1 405 123 kr

 Stockholms län