70 miljoner till forskning om människa, energisystem och samhälle

Hur stor vilja finns det hos hushållen att ställa om till klimatvänligare energi? Kan design av energisystem inkludera respektive exkludera människor? Hur ser förutsättningarna för koldioxidavskiljning och lagring ut i Norden? 15 projekt får nu dela på 70 miljoner kronor för att reda ut detta och mycket mer. Inom kort öppnar också en ny utlysning för samma typ av forskning.

Energisystemen utgörs av en kombination av aktörer (människor), teknik, arbetssätt, sociala aspekter och infrastruktur som tillsammans med institutioner som politik och lagar är sammanlänkade. De påverkar varandra i frågor som rör utformning och förändring av energi- och innovationssystemen.

– Den forskning som vi nu ger stöd till hjälper oss att förstå de komplexa sambanden inom energisystemen, säger Marie Claesson, handläggare på Energimyndigheten. De ger också insikt i hur energisystemens delar kan motverka varandra, skapa intressekonflikter och hindra förändring. Flera projekt som nu beslutats tar avstamp just i någon av dessa konflikter.

Med en mångfald av vetenskapliga och samhälleliga perspektiv och frågeställningar ska projekten ge ökad förståelse för energi- och klimatfrågorna. Det handlar om samhällsvetenskaplig, humanistisk och tvärvetenskaplig forskning för att öka förståelsen av energisystemens uppbyggnad och funktion samt energi- och klimatfrågornas utveckling och framtid.

Ny utlysning öppnar under januari 2019

Under januari 2019 utlyser vi 80 miljoner kronor inom forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM). I denna andra utlysning inom programmet välkomnas forskning som kan bidra till att vi förstår energi- och klimatfrågorna på nya sätt. Vi vill se projekt med frågeställningar som exempelvis utgår från frågor om vem, hur, var, när och varför.

Läs mer om de beviljade projekten:

Piloter för omställning av transportsektorn genom energieffektiv bebyggelse