77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning. 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering.

Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor. E2B2 är en bred kunskapssatsning som ska bidra till ökad energieffektivisering i samhällsbyggnadssektorn genom forskning, utveckling, demonstration och innovation.

I utlysningen som stängde i maj godkänns nu 25 av 76 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är cirka 77 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av 54 miljoner kronor. Resterande är finansiering från näringslivet.

Forskningen genomförs inom följande områden:

Digitalisering, teknik och beteende
Några av projekten kommer att utveckla kunskap om digitalisering och datahantering för bättre analys och styrning. Kopplingar mellan människor, teknik och beteende är i fokus i flera projekt, bland annat undersöks hur skolelever upplever sin inomhusmiljö och hur den kan optimeras.

Bättre underlag för optimering av energi
Många av projekten förväntas också bidra till bättre energiberäkningar eller bättre beslutsunderlag inför exempelvis renovering. Några projekt studerar hur ekonomi och energi hänger ihop, exempelvis hur priser på fastigheter påverkas av energiprestandan.

Tekniskt fokus för bättre byggnader
Flera projekt har ett rent tekniskt fokus och bygger kunskap om exempelvis klimatskalets täthet och isoleringsförmåga, mer energieffektiva ventilationssystem, risker kring fukt i energieffektiva byggnader, nya material och ny förnybar energiproduktion på byggnadsnivå.

Urvalet gjordes med hjälp av ämnesexperter i E2B2s bedömningsgrupp. Avgörande vid bedömningen var bland annat energirelevans, nyhetsvärde, vetenskaplig kvalitet, genomförande, näringslivsrelevans och marknadsförutsättningar.

Godkända projekt

Här hittar du en beskrivning av alla beviljade projekt.

För frågor om E2B2 och utlysningen, kontakta:

Anna Land, programansvarig för E2B2
E-post: anna....@iqs.se
Telefon: 072-554 46 61

Anna Pettersson, ansvarig för E2B2 hos Energimyndigheten
E-post: anna.pet...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 20 37  

E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad fungerar som koordinator. E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Bebyggelsen står för ungefär 35 procent av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor.
Läs mer på www.e2b2.se