A Challenge from Sweden lanserar två nya innovationstävlingar

Igår lanserade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan två internationella innovationstävlingar: Hållbar mobilitet som tjänst och Lokala hållbara energisystem. Entreprenörer och företag från hela världen inbjuds att delta.


Foto: Charlotte Lejon

–Vi behöver tävlande från hela världen för att garantera en hög nivå på innovationer. På så sätt kan man koppla ihop investerare och innovatörer för att ta fram de bästa lösningarna ska nå nya marknader, sa samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan igår.

Detta skedde i samband med publiceringen av World Economic Forums rapport Accelerating Sustainable Energy Innovation, då tävlingarna lanserades. Tävlingarna är en del av satsningen A Challenge from Sweden. Det är ett långsiktigt initiativ som främjar behovsdrivna innovationer och bidrar till en hållbar utveckling.

–Flera av rekommendationerna i World Economic Forums rapport känns mycket relevanta kopplat till det vi gör inom A Challenge from Sweden. Vi är glada att bli lyfta som exempel på satsningar som adresserar dessa rekommendationer. Det stärker vår känsla av att erbjuda något värdefullt till de som deltar i våra tävlingar, säger Charlotte Lejon, enhetschef på Energimyndigheten.

Om tävlingarna

Tävlingarna ska möta de miljö- och klimatmål som städer, regioner, länder, internationella organisationer och företag har förbundit sig till vid Parisavtalet.

Tävlingarna är öppna för nationella och internationella deltagare och de kriterier som kommuniceras i tävlingarna baseras på faktiska behov hos en mängd organisationer, vilka ställer sig bakom dessa satsningar. Det innebär att de innovatörer och entreprenörer som deltar i tävlingarna får en god bild av vad som krävs för att vinna marknadsandelar inom tävlingens tematiska område.

Om A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett initiativ av Energimyndigheten, i samarbete med flera organisationer, som underlättar för behovsägare att köpa hållbara och ändamålsenliga innovationer i syfte att nå energi- och klimatmål.

Metoden i satsningen går ut på att genom innovationsdrivna upphandlingar och tävlingar hitta de lösningar Sverige och världen behöver för att nå sina klimatmål. Initiativet hjälper de som har behov av lösningarna att bli bättre beställare och spara resurser genom att samarbeta med organisationer med liknande behov.