Amzur Technologies - Vinnare av tävlingen Intelligent Energihantering

Amzur Technologies smarta energimätare ökade Glava Energy Centers batteriutnyttjandet med 153 procent och minskade nätanvändningen med 45 procent

Raymond Kaiser på Amzur Technologies

År 2016 fick Raymond Kaiser på Amzur Technologies nys om tävlingen Intelligent Energihantering, vars syfte var att söka efter energisystemlösningar för byggnader som producerar solel. Lösningarna skulle se till att en större del av solelproduktionen används i byggnaden där den produceras, exempelvis genom lagring och styrning av energianvändningen till tidpunkter då det produceras mer solel.

Utifrån behovsanalysen började ett team på Amzur Technologies utveckla en smart energimätare som skulle uppfylla kraven. Lösningen blev en av vinnarna i tävlingen och har nu gått igenom alla testfaser hos behovsägaren Glava Energy Center utanför Arvika.

– Sammantaget minskade nätanvändningen med 45 procent, och batteri- och PV-utnyttjandet ökade med 153 procent respektive 58 procent. Fastigheten kan tack vare det nya styrsystemet ta tillvara på mer av sin egenproducerade solel och sälja elektricitet till nätet när det är mer ekonomiskt fördelaktigt, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef på Glava Energy Center.

 

Glava Energy Centers solceller

Glava Energy Center har 8 kW solceller på taket, energilagring i batterier och ett 350 volts likströmsnät till ventilation, belysning och frysskåp. Amzur Technologies smarta energimätare är uppbyggd av moduler och standardkomponenter med öppen källkod som gör det möjligt att lagra data i molnet och bedriva snabbt utvecklingsarbete. Systemet kopplas till fastighetens befintliga SCADA-system för att styra PV-celler, batterilager, elbilsladdning med mera och laststyra och växla mellan externt och internt elnät för att hantera och optimera energiflödet mellan Glavas olika komponenter. Projektet tog ungefär två år för innovation, mätning, matchning, tester och utvärdering. Det har resulterat i bättre förståelse för energisystemen, värdefulla kontakter och nya marknader.

 

Amzur Technologies smarta energimätare som lagras i molnet

– Sverige är en väldigt intressant marknad för oss att starta i och jag blev väldigt imponerad av tävlingen Intelligent Energihantering och landets politik kring klimatförändringar. Den Europiska marknaden är mycket mer mogen och utvecklad kring hållbar energi än USA, säger Raymond Kaiser, chef för energiavdelningen på Amzur Technologies.

Raymond Kaisers tips till andra som vill vara med i liknande tävlingar:

  • Försök att prioritera de olika tävlingskriterierna för att veta vart ni ska lägga fokus
  • Välj arbetsteamet utifrån vilka som bäst matchar de olika lösningarna, ta in extern kompetens om det behövs
  • Ta till vara på kontakterna ni får

 

Amzur Technologies är ett amerikanskt IT-företag som grundades 2004. År 2014 började bolaget fokusera mer på energiförbrukningsfrågor och tog in Raymond Kaiser med tidigare erfarenheter inom området. Idag har avdelningen tolv anställda som jobbar med olika moduler och applikationer som kan övervaka, hantera och styra byggnaders distribuering av energiresurser, både lokalt och fjärranslutet.

Amzur Technologies är ett amerikanskt IT-företag som grundades 2004. År 2014 började bolaget fokusera mer på energiförbrukningsfrågor och tog in Raymond Kaiser med tidigare erfarenheter inom området. Idag har avdelningen tolv anställda som jobbar med olika moduler och applikationer som kan övervaka, hantera och styra byggnaders distribuering av energiresurser, både lokalt och fjärranslutet.