Ändringar i norska förordningen för elcertifikat fastställs onsdag 31 oktober klockan 10.00

Förslaget om teknisk justering av den norska kvotkurvan har varit ute på remiss till 8 oktober 2018. Olje- og energidepartementet kommer fastställa ändringar i den norska förordningen för elcertifikat onsdagen den 31 oktober. NVE kommer publicera ändringarna i förordningen klockan 10.00.