Ändringar i norska förordningen för elcertifikat träder i kraft 1 januari 2019

Olje- og energidepartementet fastställde idag ändringar i den norska förordningen för elcertifikat. Förändringen innehåller teknisk justering av den norska kvotkurvan, och motsvarar förslaget som skickades på remiss. Ändringarna i förordningen träder i kraft 1 januari 2019.

Du hittar förordningen här.