Anmälan till svensk-norskt elcertifikatseminarium har öppnat

Fredag den 25 maj 2018 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer. De teman som erbjuds i år är bland annat:

  • Elcertifikatåret 2017
  • Tekniska justeringar av kvoter
  • Kontrollstation 2019
  • Energimyndighetens utredning kring utökad transparensen i elcertifikatsystemet
  • EU:s vinterpaket

Praktisk information

Tid: 25 maj 2018, 10:00 – 15:00

Plats: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kostnad: 1000 NOK. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmälan sker senast 9 maj via formulär på NVEs webbplats, där hittar ni även annan praktisk information.

Välkomna!