Är du redo att ta Energisteget? Vi berättar hur!

Under hösten 2018 bjuder vi in till seminarier för att hjälpa industriföretag att komma igång med ansökningar inom det nya programmet Energisteget. Energisteget består av två ekonomiska stöd som ska hjälpa industriföretag att genomföra energieffektiva åtgärder.

Under hösten 2018 bjuder vi in till flera seminarier för att hjälpa industriföretag att komma igång med ansökningar inom Energisteget. Under seminariet kommer du få information om programmet och hur ansökningsprocessen går till. Vi kommer också att föra en gemensam dialog om hur stöden kan användas i just ditt företag. Efter seminariet finns det dessutom möjlighet att boka in ett enskilt möte med oss.

Vi ser gärna att du skickar in frågor som du vill att vi ska ta upp och vi välkomnar alla som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Seminariet är helt kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig här.

Mer information

Inom programmet kan industriföretag med SNI-kod 05-33, och som genomfört en energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), söka två typer av ekonomiska stöd:

  • Projekteringsstöd - Stöd för en fördjupad projektering eller studie av energieffektiva åtgärder.
  • Investeringsstöd -  Stöd för merkostnaden av att investera i en energieffektiviserande åtgärd.