Belysningsutmaningen – Sveriges svar på Global Lighting Challenge

Energimyndigheten har i dag överlämnat en rapport om Belysningsutmaningen till Regeringskansliet. Syftet med satsningen  var att starta en dialog med olika aktörer och öka kunskapsnivån, intresset och andelen energieffektiv belysning i Sverige. Detta har skett med olika evenemang och möten och engagerat allt från tillverkare, små- och stora kommuner, till livsmedelskedjor och företag.

Belysningsutmaningen är en del av det internationella initiativet, Global Lighting Challenge som lanserades vid klimattoppmötet COP 21 i Paris december 2015.

I samband med uppdraget har Energimyndigheten tillsammans med andra aktörer tagit fram faktaunderlag om belysning som bland annat visar att elanvändningen för belysning i Sverige skattas till 11 TWh, vilket motsvarar åtta procent av Sveriges totala elanvändning, och att besparingspotentialen är upp till 50 procent.

– Arbetet med Belysningsutmaningen har varit lärorikt och vi upplever att aktörerna har uppskattat att träffa både oss på Energimyndigheten och varandra för kunskapsutbyte och inspiration. Vi har mött ett stort engagemang och intresse för belysning och fått höra om nya spännande belysningslösningar, säger projektledare Lovisa Blomqvist.

Exempel på åtaganden från några aktörer

Sammanlagt 92 aktörer har ställ sig bakom satsningen och de flesta har även antagit åtaganden varav ett tiotal är mätbara. Exempel på åtaganden:

  • Köpings kommun har bytt ut belysning i elljusspår och halverat belysningens elanvändning.
  • Gröna Lund byter ut all sin belysning och kommer minska belysningens elanvändning med 75 procent.
  •  Coop byter ut belysningen i sina 250 butiker och har minskat belysningens elanvändning med 21 GWh eller 40 procent.

Stor besparingspotential

Under Belysningsutmaningen har en pilotundersökning gjorts i skolor, vilken visar att de hade i genomsnitt 10 procent LED installerade, vilket skulle innebära att det finns en betydande besparingspotential kvar inom den sektorn. Energimyndigheten föreslår en satsning för att förbättra underlaget om olika sektorer, för att kunna göra kontinuerliga och säkrare skattningar av belysningsel och besparingspotential i olika sektorer, som underlag till policyinsatser.

– Vid våra dialoger har vi identifierat utmaningar kring att göra bra upphandlingar. Vi kan konstatera att förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på om det är en liten eller stor kommun, säger Lovisa Blomqvist.
Energimyndigheten föreslår fortsatta belysningssatsningar främst inom följande områden; utbildning, forskning, stöd för nya företag, kapacitetsuppbyggnad, samordning, regleringar och statistik.