Belysningsutmaningen i mål – nu börjar arbetet

Vi firar målgången av den internationella satsningen Global Lighting Challenge som nått målet om 10 miljarder energieffektiva belysningslösningar. I Sverige avslutas samtidigt Belysningsutmaningen som givit tuffa åtgärder och ny kunskap kring belysning.

– Vi kommer att fortsätta arbeta med nätverket som byggts upp under Belysningsutmaningen och exempelvis arbeta med att förbättra upphandlingar, säger Lovisa Blomqvist, projektledare för Belysningsutmaningen.

Under dagens seminarium på Clean Energy Ministerial 9 (CEM 9) påpekades att en framgångsfaktor varit att många olika typer av aktörer arbetat tillsammans mot ett gemensamt mål. Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan uttryckte stolthet men poängterade samtidigt att det är viktigt komma vidare i arbetet med energieffektiva produkter. 

Pressmeddelande från Miljö- och energidepartementet: Målet nått: 10 miljarder energieffektivare lampor nu ute på världsmarknaden