Bidra till utformning av Strategic Research and Innovation Agenda 2.0 (SRIA)

Vilka är de mest brådskande utmaningarna i Europas stadsutveckling? Vilka är de svåraste utmaningarna? Vad och hur definieras dessa av olika städer/kommuner och intressenter?

Arbetet inom JPI Urban Europe baseras på Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2015. Agendan är framtagen genom en omfattande konsultation av flera urbana aktörer och som en gemensam internationell strategi för kapacitetsökning i hållbar omställning.

Strategin verkar för kommunikation mellan forskare, innovatörer, policyskapare, praktiker och civilsamhälle. Den bevakar även långsiktiga urbana trender och utmaningar (megatrender) i Europa och verkar för en samordning av ländernas forsknings- och innovationsprogram kring stadsutveckling.

Lämna synpunkter

Arbete med att forma den strategiska forsknings- och innovationsagendan för 2020 och därefter - "SRIA 2.0" är igång. Under genomförandet av den nuvarande agendan har JPI Urban Europe samlat kunskap och erfarenheter om hur det transnationella europeiska urbana "innovationsekosystemet" fungerar. På samma sätt som den aktuella agendan skapades genom en bred konsultation i Europa så ges nu tillfälle för att komma med erfarenheter, reflektioner och insikter för att forma nästa generation.

Du kan lämna dina förslag här.

Resultaten av inkomna förslag kommer att presenteras på Agora Dialogen den 24–25 april 2018 i Bukarest. Eventet kommer att genom dialoger, platsbesök och medskapande bjuda deltagarna att reflektera över dilemman och potentialer i urban transformation, identifiera prioriteringar för forskning och innovation och stimulera gemensamma aktiviteter.

Mer information och anmälan till Agora Strategic Dialogue hittar du här.

Mer om JPI Urban Europe

Joint Programing Initiatives (JPI) Urban Europe är ett av JPI:s verktyg som lanserades av Europeiska kommissionen år 2008. Programmet utformades för att kunna genomföra europeiska forskningssatsningar som syftar till att främja strategiskt samarbete mellan EU:s medlemsstater och associerade länder.

Förutom Sverige som representeras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas i JPI Urban Europe deltar 28 finansieringsorganisationer från 20 medlemsländer däribland Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Slovenien, UK, och ett flertal observatörer från Lettland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweiz och Turkiet.

Mer info finns på: jpi-urbaneurope.eu

Vid frågor eller för att lämna synpunkter efter Agora Dialogen, kontakta: Emina Pasic på Energimyndigheten.