Doktorandtjänster att söka inom ramen för Forskarskolan Energisystem

Forskarskola Energisystem (FoES), är en del av Energimyndighetens
strategiska satsningar inom området "Allmänna Energisystemstudier". Nu finns det möjlighet att söka doktorandtjänster i de deltagande projekten. Är du en av de nya doktoranderna inom Forskarskolan Energisystem?

För att skapa mer hållbara energisystem behövs individer med tvärvetenskaplig expertkompetens som kan bidra med helhetssyn på de energi- och klimatutmaningar som världen står inför.

Genom Forskarskolan Energisystem får sammanlagt tio doktorander möjlighet att arbeta tillsammans i tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att utveckla tvärvetenskaplig expertkompetens. Vill du delta som doktorand i Forskarskolan Energisystem? Nu har du chansen. Ta del av de deltagande projektens utannonserade tjänster som finns ute nu.


Utannonserade tjänster