Elcertifikat: Svensk-norskt marknadsseminarium

Idag klockan 10:00 öppnar Norges Vassdrags och Energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten det årliga marknadsseminariet för elcertifikatsmarknaden på Gardermoen i Oslo.

Under dagen kommer bland annat Årsrapporten för elcertifikatmarknaden 2017 och Norges underlag för teknisk justering av sina kvoter att presenteras, ihop med en redovisning av arbetet inom Transparensuppdraget och fortskridningen inom Kontrollstation 2019.

Årsrapporten hittar ni på vår sida för marknadsstatistik.

Norges tekniska justeringar och de andra presentationerna hittar ni i NVEs nyhet för marknadsseminariet.