En femtedel av råvaran till drivmedel är förnybar

Under 2017 i Sverige användes lika mycket drivmedel som föregående år, men de drivmedel som användes var i högre utsträckning tillverkade av biomassa. Det visar nya uppgifter från Energimyndigheten.

Rapporteringen från drivmedelsleverantörerna visar att den förnybara andelen i drivmedel ökar och uppgår nu till 21 procent. Rapporteringen visar också att:

  • Användningen av HVO som rent biodiesel har fördubblats jämfört med 2016.
  • Fordonsgasens andel av biometan har ökat till hela 90 procent.
  • Användningen av E85 har minskat med 80 procent mellan 2012 till 2016, en trend som höll i sig fram till 2017, då leveranserna uppgick till samma mängder som 2016.

Användningen av biobränsle leder till minskade utsläpp. Under 2017 uppgick minskningen till drygt 17 procent, jämfört med genomsnittet i Europa 2010, som vi jämför med.

Restprodukter som råvara till drivmedel

Palmoljan används som råvara igen och rester från matproduktion av palmolja, så kallad PFAD, är viktig råvara. HVO tillverkad av palmolja uppgår till 5 procent och av PFAD till 39 procent, av den totala mängden HVO.

Den totala andelen råvaror som utgjordes av restprodukter eller avfall ökade kraftigt under 2016 och utgjorde 66 procent totalt sett. Det blev en fortsatt ökning under 2017 då detta ökade något till 70 procent. Det kan jämföras med knappt 20 procent under 2011.

Uppgifter enligt drivmedelslagen

Drivmedelsleverantörer är rapporteringsskyldiga enligt drivmedelslagen. De ska rapportera levererade mängder drivmedel, ingående mängder fossila komponenter och biokomponenter, samt uppgifter om ursprung för råvarorna till Energimyndigheten.