En översikt över energiläget i Sverige

Energimyndigheten har nu publicerat Energiläget 2018 – en översikt. Publikationen ger på några få sidor en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget 2018 – en översikt, utgår från Energiläget som är Energimyndighetens publikation och statistiksamling där vi ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid.

Energiläget 2018 - en översikt finns tillgänglig för nedladdning.

Läs mer om Energiläget på Energimyndighetens webbplats.