Energieffektivisering allt viktigare i Indonesien

Den här veckan pågår den indonesiska energieffektiviseringskonferensen IEECCE 2018 i Jakarta. Energimyndigheten är på plats med fem svenska företag för att främja svenska energilösningar och stärka energisamarbetet med Indonesien.

Här invignings Energimyndighetens monter. Paul Westin (mitten) klipper bandet tillsammans med Anders Wickberg(th), Business Sweden samt Jon Respati(tv), Chair of MASKEEI.

Konferensen IEECCE 2018, anordnas av den nationella organisationen för energieffektivisering, MASKEEI i samarbete med International Energy Agency (IEA) och indonesiska energiministeriet.

–Genom IEA:s och energiministeriets närvaro uppstår bra tillfällen för att bygga vidare på idéer och samverkan på en policynivå mellan Sverige, Indonesien och internationella organisationer, menar Paul Westin, handläggare på Energimyndigheten

Svenska företag på plats

Delegationen består av fem svenska företag som har energieffektiva lösningar som kan göra stor nytta på den indonesiska marknaden.

Företagen som deltar från Sverige är Unipower, Hughes, Metrum, Innoventum, S-man och Ecobarge.

En viktig del av besöket är att matcha de svenska bolagen och deras energilösningar med indonesiska partners.

–För att bekämpa klimatförändringar och uppfylla Parisavtalets ambitiösa mål behöver dessa tekniker komma ut på marknaderna där de behövs mest, i snabbt växande ekonomier där utsläppen är stora och växer snabbt, såsom Indonesien, säger Maria Vuorelma, handläggare på Energimyndigheten.

Business Accelerator Program

Business Sweden i Jakarta har fått i uppdrag att driva myndighetens program Business Accelerator Program Indonesia (BAPI). Detta är en satsning där små- och medelstora företag inom förnybar energi, energieffektivisering och smarta nät som vill expandera till den indonesiska marknaden är välkomna att delta.

Vill du delta i BAPI?

BAPI är öppet för ansökningar från nya svenska företag som vill delta i aktiviteter och främja sin energilösning på den indonesiska marknaden. Är du intresserad av att veta mer om programmet kontakta Paul Westin eller Maria Vuorelma.