Energimyndigheten firar 20 år

Från en nischad myndighet verksam i en ganska smal sektor, till en nyckelspelare i viktiga hållbarhetsfrågor som involverar hela samhället. Det är ett sätt att beskriva den myndighet som i 20 år haft i uppdrag att driva på omställningen till ett hållbart energisystem.

Det startade för 22 år sedan i en politisk insikt och en blocköverskridande politisk överenskommelse om behovet av mer förnybar energi och fler satsningar på energieffektivisering, och därför också behovet av en ny central myndighet med ansvar för energifrågorna. Drygt 100 av medarbetarna från dåvarande Nutek, eller Närings- och teknikutvecklingsverket som det fullständiga namnet var, följde med till en nybildad myndighet som 1998 öppnade portarna i Eskilstuna.

Under de 20 gångna åren har Energimyndighetens uppdrag växt, inte minst inom forskningsfinansiering, stöttning av unga energiteknikföretag och omställningsarbetet inom transportsektorn. Men mycket återstår för att nå visionen om ett hållbart och tryggt energisystem.

– Det är med stolthet och stor förväntan jag tagit mig an uppdraget att leda Energimyndigheten. Vi har en central roll i omställningsarbetet och vårt fortsatta arbete kommer att vara oerhört viktigt om vi ska nå fram till ett hållbart samhälle, säger Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén.

Tempot har ökat betydligt i branschen, men ännu mer arbete kommer att behövas. Energifrågorna hade tidigare fokus på nästan enbart teknikutveckling, energieffektivisering och elproduktion. I dag är det en självklarhet att energi- och klimatfrågorna skär tvärs genom samhällets alla delar, och att alla sektorer tillsammans måste arbeta mot samma mål.

– Det går verkligen inte att backa in i framtiden. Även om vi har kommit långt kommer det att krävas stora insatser från alla samhällets delar även under de kommande 20–30 åren, säger Robert Andrén.

I dag har Energimyndigheten drygt 400 anställda och sedan 1 september 2018 är Robert Andrén generaldirektör och chef för myndigheten. Den 20 september samlades myndighetens alla medarbetare för att gemensamt fira 20-årsdagen.

energivärlden.se hittar du berättelser och reportage från Energimyndighetens första 20 år som även reflekterar energisystemets utveckling under de senaste decennierna.