Energimyndigheten ingår samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken

Asiatiska utvecklingsbanken lanserade i fredags ett nytt initiativ som genomförs med stöd av Energimyndigheten och tyska Miljödepartementet.

Initiativet ska stödja asiatiska utvecklingsländer att delta i internationellt klimatsamarbete, i syfte att höja den globala klimatambitionen. Expertstödet och de kapacitetsbyggande insatserna är bland annat inriktade på att skapa system för mätning och rapportering av utsläpp, identifiera och designa kostnadseffektiva klimatinsatser, samt att implementera dessa klimatinsatser.