Energimyndigheten inviger ny Cleantech Hubb i New York

I dag finns det tre Cleantech-hubbar, i San Francisco, London och Shanghai. Nu lanseras ytterligare en hubb och denna gång i New York, i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Den nya hubben kommer att vara en del av Gateway – en innovationsplattform och fysisk mötesplats i New York för svenska och amerikanska tillväxtföretag och internationella storbolag.

Syftet med Energimyndighetens Cleantech-hubbar är att stötta svenska företag med energiinnovationer att nå ut på internationell marknad. Cleantech-hubben i New York är en del i ett långsiktigt samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York och Epicenter, Stockholms första digitala innovationshus.

– Inom ramen för Gateway, en gemensam satsning med bland annat Epicenter, ser vi med spänning fram emot att lyfta fram denna fantastiska satsning tillsammans med Energimyndigheten, säger Anna Throne-Holst, vd för Svensk-amerikanska handelskammaren.

Just på Gateway, på 29:e våningen i en skyskrapa på centrala Manhattan, kommer Energimyndighetens nästa Cleantech-hub att ha sin fysiska plats. Innovationsbolagen kommer att ha tillgång till Gateways tjänster såsom innovationslabb, matchmaking, industrievents, accelerationsresor, kompetensutveckling och flexibla arbetsplatser.

– Genom att hjälpa Energimyndighetens bolag på plats i New York med att knyta kontakter, bredda nätverk, träffa investerare och industri kommer vi ge dessa bolag en unik språngbräda in på den amerikanska marknaden. Vi ser att möjligheterna att lyfta fram svenska innovationer och transformativa lösningar inom energisektorn är ändlösa i New York, som är en av världens största marknader inom cleantechområdet, säger Anna Throne-Holst.

Svenska energiinnovationer bidrar till globala klimatnyttan

Energimyndigheten har sedan ett par år tillbaka haft fokus på att få ut skalbara och transformativa lösningar som påtagligt bidrar till omställningen av ett hållbart energisystem på den internationella marknaden.

Energimyndigheten letar kontinuerligt efter svenska innovationer som kan bidra till omställningen och tre viktiga kriterier är:

  • Effekten på omställningen till ett hållbart energisystem
  • Skalbarhet och tillväxtpotential
  • Exportpotentialen

– Hubben är en del i vår strategi att få ut skarpa och smarta lösningar med hög skalbarhet och stor potential att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem. Vi ser att majoriteten av våra lösningar har en internationell marknad och just nu finns det ett starkt momentum från näringsliv, politik och offentlig sektor för denna typ av innovationer - därför är denna satsning mycket viktig för våra svenska bolag och Sverige AB, säger Andreas Stubelius, portföljansvarig på Energimyndigheten.