Energimyndigheten kraftsamlar tillsammans med svenska innovationsmiljöer

Sveriges innovationskraft ligger i topp jämfört med andra länder. Tyvärr är vi inte lika högt rankade när det gäller att kommersialisera innovationerna. För att ändra på det kraftsamlar nu Energimyndigheten tillsammans med innovationsmiljöer runt om i Sverige.

– Vi ser att små företag behöver lokal och regional förankring för att kunna utvecklas och snabbt nå marknad. Därför tror vi att samarbetet med innovationsmiljöerna runt om i landet kommer leda till ett ökat antal energiinnovationer på marknaden. Innovationer som i sin tur kan bidra till att påskynda omställningen till ett hållbart energisystem, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Det nya samarbetet innebär att för varje samverkansavtal som skrivs så bidrar Energimyndigheten upp till 1,5 miljoner i finansiering. Samverkansavtalen skrivs tillsammans med de lokala och regionala innovationsmiljöerna i respektive region. Innovationsmiljöerna i sin tur bidrar med sin kompetens och med sin närhet till det lokala och regionala näringslivet.

De kommer att stötta företagen med olika insatser inom affärsutveckling och kommersialisering. Satsningen är treårig och första året startar som en pilot där utfallet kommer att utvärderas inför den fortsatta satsningen.