Energimyndigheten och NVE bjuder in till marknadsseminarium om elcertifikat

Fredag den 25 maj 2018 bjuder Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) in till marknadsseminarium om elcertifikat.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatsmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangeras ett svensk-norskt elcertifikatseminarium den 25 maj på Gardemoen.

Representanter från båda myndigheterna kommer att hålla presentationer om bland annat kontrollstation 2019, Energimyndighetens utredning om möjligheter att utöka transparensen i elcertifikatsystemet och andra relevanta ämnen.

Välkomna!

Praktisk information

Tid: 25 maj 2018, 10:00 – 15:00

Plats: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Detaljerat program samt information om hur man anmäler sig kommer senare.