Energimyndighetens årsredovisning 2017 sammanfattar ett händelserikt år

Energimyndigheten har lämnat in sin årsredovisning 2017 till regeringen. Generaldirektör Erik Brandsma beskriver året som gått som händelserikt på många plan.

Globalt märks ett stort engagemang från näringslivet och många städer och länder.

‑ Nu behövs verkstad för att nå Parisavtalets mål om max två graders global temperaturökning och den europeiska energiunionens arbete blir mycket viktigt framåt, skriver Erik Brandsma i årsredovisningens förord.

Den förändrade säkerhetspolitiska situationen i världen ökade också behovet av att titta på sårbarheten i energisystemet. Energimyndigheten arbetar för att det ska finnas en robusthet i infrastrukturen, vilket är viktigt för alla samhällsfunktioner.

År 2017 började även arbetet med att förverkliga energiöverenskommelsen. Ett av de stora områden som berörs är transporter och tillsammans med fem andra myndigheter tog Energimyndigheten fram en strategisk plan där myndigheten pekar ut riktningen för omställningen till en fossilfri transportsektor.

Detta och mycket mer kan du läsa om i årsredovisningen, där Energimyndigheten beskriver de viktigaste resultaten som vi har uppnått under året som gått.

Som komplement till årsredovisningen kan du se ett urval av händelser och resultat från året 2017 med hjälp av grafik och film.