Energimyndighetens förslag på nya föreskrifter för solcellsstödet ute på remiss

Energimyndigheten har i dag skickat ut ett förslag på nya föreskrifter för det statliga stödet till solceller på remiss.

Förslaget på ändringar i föreskriften om solcellsstödet gäller ändringar som minskar kraven på de uppgifter som behöver lämnas i samband med ansökan, begäran om utbetalning, samt uppföljning av solcellsstödet. Förändringen genomförs för att underlätta administrationen både för de som söker och de som administrerar solcellsstödet och de utgör en del av de åtgärder som Energimyndigheten identifierade genom sitt uppdrag för att förenkla solcellsstödet tidigare i år.

Remissens innehåll i sin helhet.

Sista dag att svara på remissen är 26 oktober. Synpunkterna skickas med e-post till regist...@energimyndigheten.se, gärna med en kopia till linus.p...@energimyndigheten.se