Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Energimyndigheten publicerar nu energistatistiken för småhus, flerbostadshus och lokaler.

I rapporterna redovisas bland annat hur mycket energi som har gått åt till uppvärmning och varmvatten under 2017. Energimyndigheten är
ansvarig för den officiella statistiken inom ämnesområdet energi.

Till statistiken för Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler.