EU och Afrika i nytt samarbete om förnybar energi

Energimyndigheten söker deltagare som vill ingå i en referensgrupp för att säkerställa utvecklingen av förnybar energi i ett forskningssamarbete mellan EU och Afrika.

Energimyndigheten deltar i planeringsfasen för ett gemensamt forsknings- och innovationsprogram mellan EU och Afrika för förnybar energi, inom ramen för EU:s program Horisont 2020. Vi söker nu deltagare till en informell referensgrupp.

För att på bästa sätt driva svenska prioriteringar behöver Energimyndigheten stöd från svenska aktörer inom energiforskning och innovation som har kunskap om behov och forskningsmiljöer i Afrika. Vi söker deltagare som kan bidra med förslag på inriktning och som ger synpunkter på de förslag som kommer fram. Du kommer att ingå i en informell referensgrupp och deltar i planeringsfasen – närmast inför en workshop som äger rum i december där Energimyndigheten representerar Sverige.

Planeringsfasen pågår fram till slutet på 2019 där referensgruppen deltar vid några tillfällen under året.

Vad händer efter planeringsfasen?

Målet med planeringsfasen är att ta fram ett programförslag som lämnas till EU. Möjliga framtida aktiviteter inom programmet kan exempelvis vara gemensamma utlysningar, forskarutbyten och kapacitetsutveckling. Låter detta som något du eller din organisation vill vara en del av? Mejla ditt intresse till Lisa Lundmark eller Renée Ankarfjärd senast 23 november.