Fem svenska innovationsbolag med expansionsdrömmar i USA

Fem företag med energiinnovationer har blivit antagna till Energimyndighetens satsning Cleantech Hub NY. Bolagen är Bzzt AB, Rmblstripe, Altered, Enjay och Greater Than. Satsningen ska stötta bolagen i deras expansionsplaner på den amerikanska marknaden.

– Det var ett tufft urval. Vi hade många bra ansökningar och företag. Till slut kunde vi avgränsa oss till fem företag med hög potential i sina skalbara lösningar, med påtaglig effekt på energiomställningen. Vi är nu redo att dra igång satsningen tillsammans med dem, säger Sasan Shaba, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

De antagna bolagen  

Bzzt AB - Podtaxi som beställs med en app. Bzzt-podtaxi är helt utsläppsfria.

Rumblstripe - Mjukvara som automatiskt kan ställa in lastbilarnas takluftriktare och påtagligt minska bränsleförbrukningen med 2 till 3 procent.

Altered – har skapat ett munstycke som kapar vattenanvändningen i vanliga kranar med 98 procent.

Enjay – Energiåtervinning som fungerar i aggressiva miljöer till exempel restauranger.

Greater than - Digital försäkringslösning som bidrar till minskad bränsleförbrukning genom AI.

Bolagen kommer att ha sin fysiska kontorsplats på Gateway – en innovationsplattform och fysisk mötesplats i New York för svenska och amerikanska tillväxtföretag och internationella storbolag.

På Gateway får bolagen även tillgång till tjänster såsom innovationslabb, matchmaking, industrievents, accelerationsresor och kompetensutveckling.

Mål med Cleantech Hub NY

Energimyndighetens Cleantech Hub i NY drivs i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Målet med Cleantech Hub NY är att:

  • förbereda de utvalda svenska cleantech-företagen och dess innovationer för en internationell expansion
  • öka möjligheterna för innovationerna att etableras i USA genom strategiskt främjande och affärsutveckling
  • exponera deltagande företag mot internationella investerare
  • sammanföra företagen med potentiella strategiska kunder och partners