Ferroamp Elektronik - Vinnare av tävlingen Intelligent Energihantering

Ferroamp Elektronik fick möjlighet att utvärdera sin hårdvara för lagring av solenergi via tävlingen Intelligent Energihantering

Ferroamp Elektronik höll som bäst på att utveckla en teknik för lagring av solenergi när tävlingen Intelligent Energihantering för solenergi utlystes 2016. Därför passade de på att söka med sitt egentillverkade hårdvarusystem med övervakningsmolntjänsten EnergyHub som styr fastighetens PV-celler, batterilager, elbilsladdning med mera och laststyr och växlar mellan externt och internt elnät. Användarna kan även följa och övervaka systemets funktionalitet och sitt eget förbrukningsmönster. Det resulterar i effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Tekniken blev också en av de lösningar som vann tävlingen och fick gå vidare till testfaserna.

 

Ferroamp Elektroniks EnergyHub

– Det är ett fantastiskt land vi lever i där Energimyndigheten möjliggör denna typ av offentliga utvärderingar. För oss som utvecklar och gör nytt är det en möjlighet att få uppmärksamhet och visa vad vi kan göra, säger Mats Karlström, ansvarig för sälj och marknadsföring på Ferroamp Elektronik.

De olika behovsägarna som testade EnergyHub var Ihus fastigheter på Vaksala Eke och Salagatan i Uppsala Kommun och testsajten Living Lab hos Örebrobostäder. Syftet var att öka egenanvändningen av producerad el genom att installera ett energistyrsystem inklusive energilager med tillhörande energilagermodul. Testet byggde på att ett mindre lokalt likströmsnät integrerades i byggnaden. Likströmslaster, solelproduktion och eventuell energilagring samlades därefter bakom en och samma omriktare. Därutöver använde Ferroamp ett egenutvecklat system för fasutjämning, energilagring i litium-jonbatterier samt en solsträngsoptimerare för att styra och maximera effektiviteten för solpanelerna.

– Solel är alltid bra då det är förnybart, hållbart och resursutnyttjande. För en fastighetsägare är det även intressant att den energi som produceras också konsumeras. Däremot finns det många regleringar som gör att vissa fastighetsägare inte vet om de vågar satsa än då det fortfarande är ganska osäkert, säger Mats Karlström.

Under tiden som utvärderingarna har utförts har även en ny plattform, Yocto, börjat utvecklas för att direkt kunna koppla upp komponenterna mot en säker server där fjärruppdateringar, felsökningar och kontroll av loggar lättare kan utföras.

Idag levererar Ferroamp Elektronik färdiga system, både till stora och små fastigheter. De har dessutom fått ett enormt intresse från hela världen och nyligen vunnit två prestigefulla priser för sin affärs- och förändringspotential inom tekniska lösningar.

– Vi strävar efter att fastigheter ska få maximal användning av investeringen men också att stötta elnätet och tillslut ersätta kärnkraften. En ungefärlig återbetalningstid för våra produkter är 1-6 år då man har sänkt nätavgiften. Solelanläggningar har 8-14 års återbetalningstid och batterier kan betala sig själv redan från början. Hantera elbilsladdning är den största utmaningen, med det kan gå bra om man gör det smart, säger Mats Karlström.

 

Ferroamp Elektronik tillsammans med Energiminister Ibrahim Baylan

Ferroamp Elektronik grundades 2010 av Björn Jernström och baseras på deras patenterade innovation EnergyHub för lagring av förnybar energi. Idag har de ungefär 20 anställda med erfarenhet från elektronik, mjukvara och solcellsindustrin. Huvudkontoret och produktionen sker i Spånga.