Fler söker elbusspremie

Intresset för elbussar är stort. Antalet ansökningar om elbusspremie har ökat betydligt sedan förutsättningarna förändrades. Nu kan fler söka stödet och de faktiska merkostnaderna för en elbuss täcks av premien.

Tidigare i år förändrades förutsättningarna för elbusspremien. Nu täcker stödet vad en elbuss faktiskt kostar och de förändrade förutsättningarna öppnade även upp för privata aktörer att söka stödet.

– Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre koldioxidutsläpp, utan även att det ger minskat buller i stadsmiljön, säger Peter Dädeby, handläggare på Energimyndigheten.

Elbusspremien omfattar 100 miljoner kronor per år fram till 2023. Hittills i år har det kommit in 23 ansökningar för 153 bussar från hela Sverige på sammanlagt 149 miljoner kronor. En betydlig ökning från tidigare år.

– Det är positivt att intresset för elbussar och elbusspremien har ökat. Sent inkomna ansökningar måste vi tyvärr skjuta på till nästa år men vi hoppas ändå på att vi kan betala ut elbusspremie till alla som söker, säger Peter Dädeby.

Miljökommittén i EU har lagt ett förslag på nollutsläppskrav för stadsbussar.

– Om förslaget går igenom kommer det att bli ännu mer attraktivt att investera i elbussar, säger Peter Dädeby.

Mer om elbusspremien

Elbusspremien gäller fram till 2023 och omfattar 100 miljoner kronor per år. Syftet med premien är att få ut fler elbussar på marknaden. Fler elbussar bidrar till att nå miljökvalitetsmålen: begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. I februari i år ändrades förordningen som ligger till grund för elbusspremien. De största förändringarna är att premien nu täcker den faktiska merkostnaden som en elbuss innebär och att även privata företag kan söka premien.

Läs mer och ansök om premien

www.energimyndigheten.se/elbusspremie