Förenklad hantering av kvotplikt från 1 januari 2018

Regeringen har gjort ändringar i lagen om elcertifikat för att färre ska räknas som elleverantörer. Från den 1 januari 2018 är det enbart den som levererar el i en elanvändares uttagspunkt som är kvotpliktig elleverantör.

Ändringen innebär att den som köper el från nätet och tillhandahåller el till andra inom det egna nätet inte längre är en kvotpliktig elleverantör. Detta kan till exempel gälla en bostadsrättsförening som tillhandahåller el för elbilar i laddstationer. Det kan också gälla en hyresvärd som säljer el till sina hyresgäster. Ändringen tillämpas från och med deklarationen för år 2018, som ska lämnas in år 2019. För den deklaration som ska lämnas senast 1 mars 2018 gäller samma regler som tidigare år.

De som efter ändringen inte längre är kvotpliktiga elleverantörer hanteras som vanliga elkunder. Deras elleverantörer ska därför hantera deras kvotplikt under år 2018.

Regeringens proposition, 2016/17:179: Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

Den som inte längre är kvotpliktig behöver avregistrera sig. Enklast görs detta via en anmälan för avregistrering till: elcert...@energimyndigheten.se.