Förlängning av ansökningstid för innovationskluster

Energimyndigheten har beslutat att förlänga ansökningstiden för två utlysningar för innovationskluster.

Det handlar om två utlysningar vars ansökningstid förlängs. För den ena, "Innovationskluster för utveckling och användning av flytande biogas", ändras sista ansökningsdag från den 24 augusti till den 12 oktober.

För den andra utlysningen, "Innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter", ändras sista ansökningsdag från den 3:e september till den 12 oktober.