Försvaret rullar inte utan bränsle

I händelse av kris måste Försvarsmakten veta var det finns drivmedel och reservkraft i Sverige, och det får de av Energimyndigheten.

Vi ingick i den centrala övningsledningen till försvarsövningen Aurora i september 2017, och bidrog med kontinuerliga lägesbilder kring bränsle- och reservkraftstillgången, som användes i övningen.

Urban Bergström som är kris- och totalförsvarshandläggare på Energimyndigheten beskriver i en tvåminutersfilm vad vi gjorde under Aurora, och hur energiförsörjningen är ett prioriterat område för försvarsmakten i krig.

Filmen ingår i Året 2017, där det finns ytterligare ett antal berättelser om resultat och nyheter från Energimyndighetens arbete under förra året.