Fortsatt satsning på utveckling av vindkraft

Återvinning av glasfiberkomposit från vindturbinblad och metoder för att upptäcka och förutsäga när och hur is fastnar på vindkraftsblad – det är några av de projekt som väntas bidra till ytterligare utveckling mot resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden. Tio nya forsknings- och innovationsprojekt får nu stöd på sammanlagt 23 miljoner kronor.

Många av projekten arbetar med att utveckla lösningar för att göra vindkraften mer resurseffektiv, då med fokus på våra svenska förhållanden med mycket skog, isigt klimat samt placerade i Östersjön.

Vindkraftsutbyggnaden kräver resurseffektivitet

Vindkraftsutbyggnaden väntas fortsätta och Energimyndigheten bedömer att vindkraft kommer att utgöra huvuddelen av den nya förnybara elproduktion som kommer att byggas i Sverige för att nå målet om 100 procent förnybart elsystem till 2040. I detta sammanhang kommer även mindre effektiviseringar i driften och etableringen av vindkraft få stor betydelse för det totala behovet av ny vindkraft eftersom det handlar om så många nya anläggningar.

– Hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv är också väldigt viktiga för en storskalig utbyggnad. Det är därför positivt att se nya intressanta projekt som fokuserar på hållbarhetsfrågor inom skilda områden som återvinning och ljudutbredning från vindkraftverk, säger Linus Palmblad, handläggare på Energimyndigheten.

Företag en viktig del i utvecklingen

VindEL-programmet är ett tillämpat forskningsprogram inriktat på att lösa de behov som finns i Sverige för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och samtidigt ta vara på möjligheterna till näringslivsutveckling. Utlysningen 2018 var riktad både mot behovsdrivna akademiska projekt och mot företagsdrivna utvecklingsprojekt.

– Sverige är kanske inte nummer ett inom vindkraftsindustri, men här finns stor potential och många spännande initiativ på gång och det är bra att vi kan bidra till att stötta flera av dessa genom denna satsning. Samtidigt tror vi att det finns en ännu större potential här och vår ambition är att utveckla våra satsningar för att försöka bidra än bättre, säger Susanne Karlsson, enhetschef på Energimyndigheten.

Läs mer om de beviljade projekten från utlysningen under Dokument.