Framtidens elsystem – nu sprids kunskap från forskning och pilotprojekt

Energimyndigheten har gett Power Circle i uppdrag att stärka programmet SamspEL genom löpande syntesarbete, spridning av kunskap och resultat från projekt inom programmet. Bland annat hålls konferensen Framtidens Elsystem för första gången där olika projekt med stöd inom SamspEL presenterar sina resultat och sätts i ett sammanhang tillsammans med inbjudna talare.

I uppdraget som Power Circle har fått ingår även att ta fram en interaktiv kunskapsportal som samlar omvärldsbevakning, aktuell forskning, innovation och högaktuella pilotprojekt på elsystemområdet.

– Branschen har efterfrågat fler goda exempel på hur elsystemet framtidssäkras. Det känns riktigt spännande att tillsammans med Energimyndigheten genomföra en sån här satsning och kunna sprida kunskap om både pilotprojekt och forskning inom elsystem. Jag är övertygad om att både kunskapsportalen och de andra mötesplatserna kommer att vara värdefulla för de som vill driva utvecklingen, säger Alexandra Andersson, uppdragsledare Power Circle.

– För att insatserna ska vara effektiva och för att målen ska kunna nås i tid är det avgörande att ny kunskap och nya innovationer snabbt kan omsättas även utanför forskningsprojekten. Lika viktigt är det att fånga upp och direkt utnyttja den snabba utvecklingen i samhället inom forskningsområdet. Power Circles uppdrag att stödja forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL kommer möjliggöra både att ny kunskap snabbare kan nyttiggöras i samhället samtidigt som det förväntas stärka kvaliteten och nyttan i de pågående projekten, säger Fredrik Lundström på Energimyndigheten.

Framtidens elsystem – nyheter från forskning och bransch

Den 15 november arrangeras för första gången konferensen Framtidens elsystem i Stockholm. Under dagen presenteraas några av de mest spännande resultaten just nu från projekt i det svenska elsystemet – såväl kommersiella som akademiska. Energimyndighetens nya generaldirektör Robert Andrén medverkar under dagen. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på till exempel elnätsbolag, forskningsinstitut, fastighetsbolag, kommun eller myndighet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät. Mer information och inbjudan kommer inom kort.

SamspEL arena – engagerande halvdag den 24 september

För den som vill få en försmak på och delta i diskussionen redan nu finns ett antal platser kvar till halvdagsseminariet SamspEL arena i Stockholm kl 9:30-12:00. Under förmiddagen presenteras resultat från ett antal pågående projekt inom bland annat mikronät, högspända likströmsbrytare och nya resurser för energilager. F