Från teknikfokus till samhällsomvandling – fossilfritt i sikte

Under 20 år har Energimyndigheten satsat stora resurser inom transportområdet – från nya bränslen till smarta mobilitetslösningar. Det har tidvis varit en vinglig färd bland ny teknik, EU-direktiv och styrmedel. Nu kan målet att uppnå en fossilfri transportsektor vara inom räckhåll, enligt Energimyndighetens expert Anders Lewald.