Goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Men för att lyckas krävs mer långsiktiga spelregler och tillståndsprocesser, samt öppenhet för nya affärsmöjligheter. Det konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport.

De närmaste 20 – 30 åren kommer en mycket stor del av den svenska elproduktionen att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt kommer det att ske förändringar i hur vi använder el, med fortsatt elektrifiering och hopkoppling av olika energisektorer. Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045 varav merparten efter 2030. En sådan stor omställning kräver att systemfrågor blir överordnade och att det på lång sikt skapas förutsättningar för utbyggnad av förnybar elproduktion.

–Vi står inför ett stort reinvesteringsbehov av elsystemet, oavsett inriktning mot förnybar energi eller ej. Det säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten. I ett 100 procent förnybart elsystem är det nödvändig att hantera nya utmaningar så som ökat behov av flexibilitet om vi ska kunna hantera miljö- och klimatproblematiken och gå i en riktning som de globala Agenda 2030-målen pekar ut.

För att minska på samhällskostnaderna måste marknaden i första hand göra investeringar utifrån lönsamhet och elkundernas behov. Det är samtidigt viktigt att marknadsdesign och regelverk utgår från att vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem som är kostnadseffektivt, med ekologisk hållbarhet och med trygg energiförsörjning.

I många delar av energisystemet är led- och driftstiderna långa. Därför måste det börja planeras för framtiden redan nu, det gäller allt från nätplanering till hur man säkrar platser för framtida vindkraftsproduktion.

–Vi behöver skilja på vad som är viktigt nu och vad som är viktigt sen, säger Martin Johansson, projektledare på Energimyndigheten. Utbyggnaden av förnybar elproduktion är hög idag och mer än tillräcklig för att tillgodose våra behov, men om 10 – 15 år kan vi behöva tredubbla utbyggnadstakten.