Hur går transportomställningen till fossilfrihet?

Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tagit ett paket på 31 indikatorer. De ger en samlad bild av hur omställningen av transportsektorn går, samt hur andra relevanta samhällsmål och områden utvecklas. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll.

Indikatorerna visar bland annat på att utsläppen av växthusgaser från transportsektorn minskat, men mer arbete och fler åtgärder kommer att behövas för att vi ska kunna nå målet.

Brett samarbete för omställningen av transportsektorn

Indikatorerna publiceras inom ramen för samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, SOFT.

– Transportomställningen omfattar hela transportsektorn och vi samarbetar brett för att få mer energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, mer förnybara drivmedel och ett mer transporteffektivt samhälle. Indikatorerna ger en samlad bild av hur omställningsarbetet går, i stort och smått, säger Anna Lock, som arbetar med styrmedelsfrågor på Energimyndigheten och som är projektledare för arbetet med indikatorerna.

Indikatorer som kunskaps- och beslutsunderlag

Indikatorerna redovisas i två underlag: ett med indikatorer som följer transportomställningen och det andra innehåller indikatorer för att följa andra relevanta samhällsmål och områden som kan påverka eller påverkas av arbetet inom SOFT och transportomställningen. Många av indikatorerna publiceras i andra sammanhang, medan andra är helt nya. Samtliga indikatorer bygger på befintlig statistik.

– Vi hoppas att paketet av indikatorer kan användas av många aktörer i deras arbete med transportomställningen, exempelvis som kunskaps- och beslutsunderlag, säger Anna Lock.

Om SOFT

Samordningsuppdraget för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, SOFT, pågår 2016–2019. Energimyndigheten ansvarar för samordningen och genomför uppdraget tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket. Myndigheterna förstärker genom uppdraget sitt samarbete för att öka omställningstakten inom transportsektorn på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, och därigenom bidra till att inrikes transporternas klimatutsläpp minskar med minst 70 % till år 2030, jämfört med år 2010.